thailandTHAILAND

PREV
NEXT
  • ข่าวสารและกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ตรา อะยัม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์ให้กับสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลิตภัณฑ์ตรา อะยัม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์ให้กับสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อออกงานร้านอาหารในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560 โดยจุดประสงค์ของงานในครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ความสามารถมาใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจเบื้องต้น อันจะก่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์นำไปสู่การทำงานและเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต โดยอะยัมมุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้น้องนักศึกษาในวันนี้ทุกท่าน รู้จักการวางแผนและนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาที่ต้องพบเจอในอนาคต

event2 1 

 

Share This

Ayam Club labelonly THสมัครเลย!!!

รับข่าวสารประจำเดือน กิจกรรมพิเศษ หรือเมนูอาหารใหม่ๆ

 

roundsticker Boss

เขียนถึงผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

roundsticker Facebook

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เฟสบุ๊คแฟนเพจสินค้าตราอะยัม
Go To Top