thailandTHAILAND

  • English (UK)
PREV
NEXT
  • ข่าวสารและกิจกรรม

อะยัมรวมพลังทำความดีตอบแทนสังคม กับกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชายเลน


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราอะยัม นำโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าชายเลนและพันธุ์ไม้ต่างๆ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ตลอดจนการช่วยป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

นอกจากนั้นยังถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงให้ความสำคัญเฉพาะการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพเท่านั้น

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจ และสร้างหัวใจแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกให้ออกไปสู่สังคมในวงกว้างได้ต่อไป We care, We are Family!

 

    rsz img 0954 2rsz img 0905 2rsz img 0819

      

 

 

Share This

Ayam Club labelonly THสมัครเลย!!!

รับข่าวสารประจำเดือน กิจกรรมพิเศษ หรือเมนูอาหารใหม่ๆ

 

roundsticker Boss

เขียนถึงผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

roundsticker Facebook

ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เฟสบุ๊คแฟนเพจสินค้าตราอะยัม
Go To Top